belzebub

39 tekstów – auto­rem jest belze­bub.

Będę dla ciebie deszczem, nasączę two­je ciało pożąda­niem, będę rosą, złożę świ­tem po­całunek na twoich pier­siach, odziany w wiatr - upnę two­je włosy w miłosną pieśń, będę słońcem, by pies­cić two­je ciało [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 195 fiszek • 13 lutego 2014, 15:45

Pa­miętasz ? Biegłaś do mnie w niebies­kiej su­kien­ce w blas­ku wiosen­ne­go słońca, two­je włosy cze­sał ciepły wiatr, a ja wsłucha­ny w bi­cie two­jego ser­ca zry­wałem fiołki. Tak, to te fiołki, które do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 221 fiszek • 1 listopada 2013, 23:44

Maj już cichnie, z lek­ka uchy­la się ta­jem­nicą pachnących og­rodów. Mógłbym poz­bierać wszys­tkie za­pachy kwiatów i do stóp ci złożyć, mógłbym otu­lać cię ni­mi bez­kresną wo­nią pie­szczot, po­ran­kiem zbierać rosę i układać na twe us­ta po­całun­kiem no­cy. Mógłbym złapać pro­myki słońca i wić z nich wian­ki na twą skroń, mógłbym tak wiele, gdy­bym tyl­ko zdążył cię zat­rzy­mać przy sobie. 

myśl
zebrała 254 fiszki • 31 maja 2013, 22:00

Znów przychodzisz do mnie nocą.
Wyłaniasz się z mgły moich za­myśleń, kiedy gwiaz­dy mru­gają nies­po­koj­nym snem.
Nie, nie chcę za­pom­nieć tych po­ran­nych spazmów roz­koszy, kiedy twój uśmiech otu­lał moją zas­mu­coną twarz. I naszych [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 252 fiszki • 6 lutego 2013, 05:50

Na ok­ruszku nadziei składam mój szept, li­terą ser­ca piszę prośbę o wy­bacze­nie twoim łzom.
Zasłucha­ny w krop­le deszczo­wego świ­tu, ot­wieram pu­dełko z marze­niami, tam byłaś, jesteś...
Przy­tulam dzień, w którym będziesz tyl­ko moim słońcem... 

myśl
zebrała 237 fiszek • 5 listopada 2012, 05:38

Dob­re ma­niery jak i wrażli­wość za­ni­ka na­wet tutaj.

Kre­tyństwo bie­rze górę nad wrażli­wością, ci co widzą, udają, że nie widzą. Cicho­ciem­ni. Nag­le. Śle­pi. Zaz­drość krzep­nie krwią, cwa­niac­two uczy mądrości.
De­li­kat­ność ko­bieca prze­radza się w de­mo­na su­ro­wej żądzy blas­ku. Uśpiony wstyd pisze wier­sze cudzym piórem. 

myśl
zebrała 191 fiszek • 23 października 2012, 19:01

Kiedy kładziesz dłoń na mo­jej, ja płonę. Kiedy składasz mi w darze swo­je ser­ce, staję się twoim niewol­ni­kiem. Kiedy grzeszysz, dzielisz się ze mną roz­koszą. Kiedy na mnie krzyczysz, słucham z po­korą. Kiedy się śmiejesz, mo­je życie na­biera tem­pa. Kiedy płaczesz, gładzę two­je mok­re rzęsy, two­je oczy stają się moimi.
Nadziejo, nie umarłaś. Dałaś mi no­we życie, dałaś mi tę miłość. 

myśl
zebrała 154 fiszki • 10 października 2012, 05:50

Wiem. Byłaś za de­likat­na na moją miłość.
Wiem. Byłaś za dobra.
Wiem. Skrzywdziłem.
Wiem. Tęskniłem.
Wiem. Prze­cież kocham.
Wiesz. 

myśl
zebrała 141 fiszek • 3 października 2012, 05:55

Wy­palam się. Wy­palam w so­bie resztę człowie­czeństwa. Cze­kam na ro­gu piekła na two­je pot­knięcia. Przek­rwione oczy płoną żądzą zem­sty. Głębo­ko za­korze­nione wro­gie mi sa­memu emoc­je wciąż nie dają mi spo­koju. To silniejsze [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 128 fiszek • 23 września 2012, 14:06

Wiem przy­jacielu, za­wiodłem cię. Nie mam skrzy­deł, mam duże ręce, chciałem za­garnąć cały świat dla siebie, mam as­pi­rac­je, chciałem być naj­ważniej­szy, mo­je ego cier­pi, gdy jes­teś lep­szy ode mnie. Mam w sobie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 130 fiszek • 21 września 2012, 19:14

belzebub

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

belzebub

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

19 maja 2014, 21:50belzebub sko­men­to­wał tek­st Mężczyzna, który się zbyt [...]